Hasiči Tužice

Místní SDH je aktivní a je zásadní pro sportovní a společenský život v obci.

Sbor dobrovolných hasičů Tužice byl založen 8. června 1993.

Navázal na činnost místního  hasičského sboru založeného v roce 1938.

Sídlo: Tužice 36, 341 42  Tužice

Současným starostou SDH je od roku 2020 Václav Zdeněk.