Starý zámek Chudenice a Muzeum Josefa Dobrovského

Starý czerninský zámek je jednou z dominant Chudenic a nejstarším rodovým sídlem významného českého rodu Czernínů z Chudenic, který je připomínán již ve 13. století. Starý zámek na náměstí byl z původní gotické trvze přestavěn v 16. století renesančně a v 18. století upraven barokně. 

Na zámku se nachází stála expozice historie rodu Czerninů. Je zde 14 zámeckých místností vybavených autentickým nábytkem a předměty dochovanými po Czerninech z Chudenic. Dále je pak zde k vidění nábytek a prvotisky knih dochovaných po Josefu Dobrovském, který v Chudenicích rád pobýval, celkem jedenáct let jako přítel Eugena I. hraběte Czernina a také jako vychovatel jeho dětí.

V přízemí je pak muzejní expozice věnována historii Chudenic a významných osobnostem spojených s Chudenicemi. Je zde například rodná síň Jaroslava Kvapila, autora libreta k Dvořákově opeře Rusalka. Dále pak expozice světonámého entomologa, také chudenického rodáka prof. Jana Roubala, expozice řemesel, archeologie a další.

Ve sbírkách obecního muzea, založeného v roce 1947 se nenásilně prolíná kultura zámku a lidová tvořivost podzámčí. Rychtářský stůl s rychtářským právem a pečetí, podobizny Černínů, seznam zdejších starostů a spousty zajímavostí zdobí rozsáhlou expozici. Málokdo ví, že kromě národních obroditelů Dobrovského, Palackého, Čelakovského, navštěvovala Chudenice, v době svého pobytu na Domažlicku, spisovatelka Bořena Němcová, o čemž svědčí vystavovaný vějíř v zámecké expozici.

Na historii Starého zámku je pozoruhodná také skutečnost, že za téměř 700 let nepřešel z majetku Czerninů do vlastnictví jiného rodu.

Častými hosty bývali v první polovině minulého století, např. písničkář Karel Hašler a rodáci hudební skladatel Josef Rejcha, věhlasný ženský lékař profesor Václav Rubeška, přírodovědec Jan Roubal, pedagog Karel Slavoj Amerling a další, pro které představovalo Chudenicko bránu Šumavy a Chodska.

bývali v první polovině minulého století, např. písničkář Karel Hašler a rodáci hudební skladatel Josef Rejcha, věhlasný ženský lékař profesor Václav Rubeška, přírodovědec Jan Roubal, pedagog Karel Slavoj Amerling a další, pro které představovalo Chudenicko bránu Šumavy a Chodska.

Tajemství ukrývají legendami opředené zámecké místnosti Czerninů. Na úsvitu sedmnáctého století prý sestoupil z nebes k starému hraběti do pokoje anděl a zvěstoval, že se má vydat do kostela, protože do tří dnů opustí svět. Tak se i stalo. Syn nechal na strop namalovat anděla a pokoj se dodnes nazývá andělským. S pokojem sousedí černá komora, kde měl být nalezen od sazí umouněný chlapec, pojmenovaný proto před staletími Czernín.

Nedaleké arboretum – Americká zahrada - patří k nejstarším v Evropě, nabízí procházku mezi  cizokrajnými stromy. V zahradě se nachází empírový zámek, zvaný Lázeň.

Informace : tel.: 376 398 100, 724 007 576

Provozní doba (v roce 2014 *) :  

Návštěvní doba: červen, červenec, srpen denně kromě pondělí: 9 - 12, 13 -18
duben,květen,září, říjen : soboty, neděle a státní svátky : 9 - 12, 13 - 17

Poslední prohlídka odchází 1 hodinu před koncem otevírací doby!

Další informace - www.zamekchudenice.cz


 
(c) Foto : ŠumavaNet.CZ

Mapa