Zámek Týnec u Klatov

Po desítkách let chátrání se barokní zámek v Týnci u Klatov mění v jedinečný barokní skvost. 

Zámek Týnec u Klatov je vrcholně barokní stavba, která patří mezi nejvýznamnější české i evropské zámky své doby.

Stavbu zámku zahájil hrabě Maxmilián Norbert Krakowský z Kolowrat (1660 –1721), Nejvyšší zemský komoří v Čechách, který měl na starosti správu královského majetku a organizaci dvorského života. Tato pozice patřila k nejdůležitějším úřadům v zemi a byla spojena s vysokou prestiží a vlivem.

V roce 1710 byla dokončena hrubá stavba, hlavní stavební práce skončily roku 1723.

Architektem zámku byl Giovanni Battista Alliprandi, jehož rukopis je patrný na monumentálním průčelí a bohaté výzdobě interiérů.

V 60. letech 18. století byly prostory zámku upraveny a od té doby v něm hraběcí rodiny Krakowských z Kolowrat trvale bydlely.

V těsné blízkosti tzv. „nového zámku“ stojí „starý týnecký zámek“. Předpokládá se, že obsahuje pozůstatky bývalých týneckých gotických tvrzí. Starý zámek byl v pozdější době byl přestavěn na úřednický dům.

V roce 1927 prodal Jindřich Kolovrat-Krakovský zámek českému architektovi Jaroslavu Polívkovi. Nový majitel uskutečnil opravu a dokončil západní křídlo podle jeho vlastního návrhu. V zámku byl provozován luxusní hotel, tento však brzy zkrachoval.

Majitelé se měnili, zámek využívala Československá lidová armáda a stavba až do roku 2000 chátrala.

Od roku 2000 je majitelem zámku český sběratel umění Jan Pelánek Lazarowitz, který zachránil silně chátrající zámek před zkázou a postupně provádí jeho rekonstrukci.

Zámek se poprvé otevřel veřejnosti na Velikonoce v roce 2024.

Nabízí tak návštěvníkům jedinečný pohled na bohatě zdobené interiéry a architektonické detaily významné historické památky. 

Během prohlídky můžete obdivovat největší sbírku děl Josefa Váchala. Sbírka se bude postupně rozšiřovat i o díla dalších malířů. V krásném hudebním salónu s úžasnou akustikou se konají koncerty.

Stále se pracuje na opravě nepřístupných částí zámku.

Informace o prohlídkách zámku: www.zamektynec.cz

(c) Text: ŠumavaNet.CZ

Mapa