Zhůří (Kepelské Zhůří – Haidl am Ahornberg)

Zaniklá obec na svahu hory Javorná, kaplička, kříž smíření, památník obětem americké armády, památné stromy.

Obci se také říkalo Zejbišské Zhůří (podle Javorné) nebo Kepelské Zhůří (Keply jsou nejbližší osadou, která nebyla zničena). Německy Haidl am Ahornberg.

Nejstarší zmínky o obci Zhůří jsou ze začátku 17. století. Nejprve místní uhlíři pálili dřevěné uhlí pro sklárny a hamry v okolí. V polovině osmnáctého století byla v provozu místní sklárna. Z té doby pocházel také dřevěný kostel zasvěcený sv. Trojici. Tento kostel několikrát vyhořel, byl však vždy obnoven.

Od roku 1913 ve Zhůří fungoval v budově vedle kostela poštovní úřad. Pošta sem byla nejprve přivážena z Hůrky listonošem na kárce, v zimě pak na saních tažených psem. Pražské noviny se do Zhůří dostávaly se třídenním zpožděním. 

V době mezi válkami žilo v obci asi 600 obyvatel, převážně německé národnosti. V obci fungovala četnická stanice a trojtřídní německá škola.

V obci byli aktivní hasiči, pěvecký spolek, spolek vysloužilců i spolky Bund der Deutschen a Böhmerwaldbund. 

Na konci války, 5. května 1945 se zde odehrála bitva mezi německými kadety a vojáky americké 90. pěší divize. Po těžké bitvě bylo zabito 10 amerických vojáků, dalších vojáci byli zraněni. Zabito bylo i 24 německých důstojnických kadetů a příslušníků Hitlerjugend. Většina domů byla poškozena, několik jich vyhořelo, kostel přišel o střechu. Místní obyvatelstvo před boji uprchlo do nedaleké Javorné a Kochánova.

Po skončení 2. světové války bylo německé obyvatelstvo odsunuto/vyhnáno. Zhůří bylo dosídleno z velké části reemigranty ze Slovenska a Rumunska. V únoru 1948 začala v obci fungovat česká škola, do jediné třídy docházelo 19 dětí. Škola byla zrušena 2. května 1952. V dubnu a květnu 1952 byla obec vystěhována. Osiřelé Zhůří se stalo součástí vojenského újezdu Dobrá Voda a bylo postupně zničeno. Z Hadího vrchu se stalo tankové cvičiště.

Současnost:

Z iniciativy bývalých zhůřských občanů a za přispění Města Hartmanice byla v místě zbořeného kostela postavena malá kaplička nejsvětější Trojice. Kříž smíření dokládá smutný osud zaniklé obce. Jsou zde také vidět dvě umrlčí prkna zdobená německými nápisy.

Žulový pomník umístěný nedaleko kaple připomíná jména deseti padlých amerických vojáků. V květnových dnech se zde pravidelně konají pietní shromáždění. V červnu 2022 byla na Zhůří odhalena nová podoba památníku. Památník symbolizuje cestu amerických vojáků „devadesátky“ Pattonovy Třetí armády od vylodění na pláži Utah Beach v Normandii, přes Francii, Lucembursko, Belgii, Německo až na západ Čech.

Kouzelná je návštěva Zhůří na podzim - v okolí obce a na úbočí Hadího vrchu roste řada dominantních a památných stromů – javory, buky, lípy, břízy. Formovány jsou vichřicemi a údery blesků a některé již těmto vlivům podlehli.

Jak se do Zhůří dostat:

Z parkoviště Stará Huť nenáročnou procházkou po zelené značce asi 2,5 km.

Z obce Keply po modré značce úbočím Hadího vrchu asi 3,5 km.

Z Javorné je možné udělat cyklistický okruh po cyklotrase 2093 přes Keply, Starou Huť, Zhůří, Suché Studánky, Šukačku zpět do Javorné. Celkem 24 km.

Po žluté trase z rudské silnice asi 3,2 km.

Z parkoviště na Nové Hůrce po modré značce přes Slučí Tah a Slatinný potok – 4,5 km.

(c) Text & foto: ŠumavaNet.CZ

Mapa